امروز
شنبه
فروردين 1399
16
قمری:11 شعبان 1441

میلادی:4 آوریل 2020
 
تاریخ : يکشنبه 27 بهمن 1398     |     کد : 820

#آگهی_مناقصه

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران تبریز

#سازمان_عمران_تبریز
#آگهی_مناقصه


 سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات اجرایی زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
- فروش اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/24 تا آخر وقت اداری(14:30) تاریخ 98/12/13 به صورت حضوری ودر قبال ارائه رسید واریز مبلغ500/000 ریال برای هر پروژه (غیر قابل استرداد) در وجه سازمان عمران تبریز به حساب شماره 700821340505  بانک شهر شعبه آزادی تحویل میگردد.
- محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-دبیرخانه سازمان عمران تبریز
-پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخه 98/12/13 در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی و بررسی خواهد شد.


روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz


سیدعلی شیخ الاسلامی