امروز
شنبه
فروردين 1399
16
قمری:11 شعبان 1441

میلادی:4 آوریل 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1398     |     کد : 830

#مناقصه_عمومی

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرائی احداث تقاطع غیر همسطح (روگذر) ارتش–آزادی

#سازمان_عمران_تبریز
#مناقصه_عمومی

سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات اجرائی احداث تقاطع غیر همسطح (روگذر) ارتش–آزادی را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مناقصه گران دارای صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 3 راه می توانند درمناقصه شرکت نمایند.
محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمایند.
 چاپ آگهی نوبت اول : 25/12/98
چاپ آگهی نوبت دوم : 17/1/99  
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz


سیدعلی شیخ الاسلامی