پنجشنبه 30 دي 1400
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929

سازمان عمران تبریز
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز
سه شنبه بیست و هشتم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران تبریز در خصوص تقاطع غیر همسطح کرکج
چهارشنبه بیست و دوم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز - املاک
سه شنبه چهاردهم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی -آهن آلات و ضایعات
دوشنبه بیست و دوم آذر 1400

سازمان عمران تبریز
مزایده عمومی املاک سازمان

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز
دوشنبه پانزدهم آذر 1400
شنبه بیست و دوم آبان 1400

سازمان عمران تبریز
اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان عمران
يکشنبه شانزدهم آبان 1400
چهارشنبه دوازدهم آبان 1400

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان عمران
پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400