جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929

شنبه بیست و سوم بهمن 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی

آگهی مزایده عمومی املاک
پنجشنبه هفتم بهمن 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی

آگهی مناقصه عمومی سازمان
شنبه دوم بهمن 1400

سازمان عمران تبریز
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز
سه شنبه بیست و هشتم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران تبریز در خصوص تقاطع غیر همسطح کرکج
چهارشنبه بیست و دوم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز - املاک
سه شنبه چهاردهم دي 1400

سازمان عمران تبریز
آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی -آهن آلات و ضایعات
دوشنبه بیست و دوم آذر 1400

سازمان عمران تبریز
مزایده عمومی املاک سازمان

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز
دوشنبه پانزدهم آذر 1400
شنبه بیست و دوم آبان 1400

سازمان عمران تبریز
اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان عمران
يکشنبه شانزدهم آبان 1400