دوشنبه 2 خرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929

آرشیو

عملیات آسفالت ریزی

عملیات آسفالت ریزی

(11)

اجرای عملیات آسفالت ریزی پد هلیکوپتر هوانیروز سهند ارتش جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه 11 شهريور 1400
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(16)

سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند دوم صورتجلسه شماره 1136 مورخه 1400/05/06 هیئت مدیره محترم سازمان، آهن آلات ضایعاتی و دستگاههای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پنجشنبه 11 شهريور 1400
نهضت_آسفالت

نهضت_آسفالت

(13)

آسفالت‌ ریزی 60 هزارتنی در پنج‌ ماهه نخست سال

سه شنبه 9 شهريور 1400
رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی

رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی

(14)

آغاز عملیات اجرائی دیوارهای حائل سنگی در پروژه رمپ یوسف آباد

دوشنبه 1 شهريور 1400
آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

(30)

سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره 83 مورخه 98/3/29  شورای محترم سازمان، تعدادی  از املاک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

دوشنبه 18 مرداد 1400
مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد:

سازمان عمران تبريز

مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد:

(15)

افتتاح 3 پروژه زیرساختی سازمان عمران در سال جاری

يکشنبه 17 مرداد 1400
  آگهی مناقصه عمومی 

  آگهی مناقصه عمومی 

(18)

سازمان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره 83 مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، پروژه های زیر را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 16 مرداد 1400
 آگهی مناقصه عمومی 

 آگهی مناقصه عمومی 

(11)

به استناد مجوز شماره 83 بند یک مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 16 مرداد 1400
تولید و توزیع آسفالت

تولید و توزیع 50 هزار تن آسفالت در 4 ماه اول سال جاری

تولید و توزیع آسفالت

(11)

نهضت_آسفالت

چهارشنبه 13 مرداد 1400
کافه_هنر  

سازمان-عمران-تبريز

کافه_هنر  

(9)

آئین بهره برداری پروژه  کافه هنر با کاربری فرهنگی هنری
 

دوشنبه 11 مرداد 1400