دوشنبه 2 خرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929

آرشیو

پروژه های عمرانی

سازمان عمران

پروژه های عمرانی

(17)

پروژه شهید صادق فلاحی

سه شنبه 17 اسفند 1400
جلسه کارگاهی

سازمان عمران تبریز

جلسه کارگاهی

(20)

پروژه رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی به اتوبان پاسداران

سه شنبه 17 اسفند 1400
انتصاب

سازرمان عمران تبریز

انتصاب

(60)

معرفی مدیر حراست جدید سازمان

سه شنبه 17 اسفند 1400
رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی به اتوبان پاسداران

سازمان عمران تبریز

رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی به اتوبان پاسداران

(12)

مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران خبر داد .

يکشنبه 15 اسفند 1400
پروژه تقاطع غیر همسطح شهید صادق فلاحی

سازمان عمران بازوی توانمند شهرداری

پروژه تقاطع غیر همسطح شهید صادق فلاحی

(14)

✅پیرو جلسه رسیدگی به مشکلات پروژه روگذر شهید فلاحی در شرکت پیش ساخته آذربایجان و دستور دکتر مهدی یوسفی سرپرست شهرداری کلانشهر تبریز صورت گرفت .

شنبه 14 اسفند 1400
با حضور دکتر یوسفی سرپرست شهرداری صورت گرفت .

سازمان عمران تبریز

با حضور دکتر یوسفی سرپرست شهرداری صورت گرفت .

(22)

🔸مسائل و مشکلات پروژه ارتش بررسی شد.

شنبه 14 اسفند 1400
پروژه رمپ بلوار شهید رجائی

سازمان عمران تبریز

پروژه رمپ بلوار شهید رجائی

(13)

✅مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران تبریز خبر داد .

چهارشنبه 11 اسفند 1400
پل سرهنگ خلبان شهید صادق فلاحی

سازمان عمران تبریز

پل سرهنگ خلبان شهید صادق فلاحی

(18)

پل روگذر ارتش به نام سرهنگ خلبان شهید صادق فلاحی نامگذاری شد .

چهارشنبه 11 اسفند 1400
مدیر عامل سازمان عمران تبریز در برنامه رادیویی شهریمیز عنوان کرد ؛

سازمان عمران بازوی توانمند شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی

مدیر عامل سازمان عمران تبریز در برنامه رادیویی شهریمیز عنوان کرد ؛

(10)

🔻بهره برداری از پروژه رمپ بلوار شهید رجایی به اتوبان پاسداران تا پایان سالجاری

چهارشنبه 11 اسفند 1400
جلسه کمیته آسفالت شهرداری کلانشهر تبریز

سازمان عمران تبریز

جلسه کمیته آسفالت شهرداری کلانشهر تبریز

(9)

با حضور اعضای کمیته در سازمان عمران تبریز برگزار گردید .

چهارشنبه 11 اسفند 1400