دوشنبه 2 خرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929

آرشیو

مدیر اداری

مرتضی صفوی

مدیر اداری مرتضی صفوی

(245)

چهارشنبه 18 آذر 1394
مدیر مالی

تورج عشقی

مدیر مالی تورج عشقی

(388)

چهارشنبه 18 آذر 1394
معاون فنی و اجرائی

امیر علی کامرانی

معاون فنی و اجرائی امیر علی کامرانی

(509)

چهارشنبه 18 آذر 1394
مدیر امور قراردادها


مهندس نقی زاده

مدیر امور قراردادها مهندس نقی زاده

(233)

چهارشنبه 18 آذر 1394
مدیر دفتر فنی سازمان

                           مهندس طاهر ناصری

مدیر دفتر فنی سازمان مهندس طاهر ناصری

(563)

مهندس طاهر ناصری

چهارشنبه 18 آذر 1394
مراسم اربعین مدافع حرم شهید وحید نومی گلزار

مراسم اربعین مدافع حرم شهید وحید نومی گلزار

(577)

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران تبریز

چهارشنبه 18 آذر 1394
پروژه های در حال اجرای سازمان عمران شهرداری کلانشهر تبریز
ازنگاه دوربین

پروژه های در حال اجرای سازمان عمران شهرداری کلانشهر تبریز ازنگاه دوربین

(632)

سه شنبه 17 آذر 1394
حضور مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز در استودیوشهر شهرداری تبریز

نظارت مستمر بر پروژه ها اولویت اساسی سازمان عمران است

حضور مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز در استودیوشهر شهرداری تبریز نظارت مستمر بر پروژه ها اولویت اساسی سازمان عمران است

(605)

نظارت مستمر بر پروژه ها اولویت اساسی سازمان عمران است

دوشنبه 16 آذر 1394
مصاحبه خبری مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز باتنی چند از خبرنگاران

مصاحبه خبری مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز باتنی چند از خبرنگاران

(681)

درکنار کارهای کلان عمرانی شفاف سازی و اطلاع رسانی نباید فراموش شود.

دوشنبه 16 آذر 1394