چهارشنبه 29 دي 1400
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1400
کد 1070

سازمان عمران تبریز

مزایده عمومی املاک سازمان

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز
آگهی مزایده عمومی
 
سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره 83 مورخه 1398/03/29 شورای محترم سازمان، تعدادی از املاک خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2000094886000003 و با شرایط و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
موضوع مزایده: املاک
 1. عرصه قطعه زمین کارگاهی بشماره های 26 از اراضی کبریت سازی ممتاز واقع در سه راهی اهر ((بصورت 50% نقدی و 50%  مابقی بصورت اقساط 3 ماهه)
 2. مغازه های شماره 5 و 34 و 41 و 43  از بازارچه سنتی ستارخان واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (بصورت 50% نقدی و 50%  مابقی بصورت اقساط 2 ماهه و یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 3. عرصه قطعه زمین مسکونی (قطعه شمالی) به شماره 579 واقع در شهرک مصلی مرزداران (بصورت تمام نقدی)
 4. عرصه قطعه زمین  تجاری به شماره 31 بدنه سازی نظام پزشکی به آدرس 35 متری شهیدان ذاکر، نرسیده به تقاطع پل روگذر شهیدان صبور(بصورت 50% نقدی و 50%  مابقی بصورت اقساط 6 ماهه و یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 5. عرصه قطعه زمین ورزشی واقع در خیابان استاد معین-کوچه نظامی (بصورت 50%  نقدی و50%  مابقی بصورت اقساط 6 ماهه یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 6. سرقفلی مغازه های زیرزمین به شماره 67 و 68 و 63 و 94 پاساژ مروارید واقع در شهرک مبل و خودرو مایان(بصورت 50%  نقدی و50%  مابقی بصورت اقساط 3 ماهه یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 7. سرقفلی واحد تجاری شماره 5 بانضمام بالکن درطبقه همکف پاساژ پلاسما واقع در خیابان امام (بصورت  60% نقدی و 40 % مابقی بصورت اقساط 4 ماهه و یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 8. عرصه قطعه زمین مسکونی به شماره 8 از قطعات تفکیکی سهم شهرداری واقع در خیابان سهندیه-میدان الهیه بانضمام عوارض مترتب به مجوز تهیه نقشه (بصورت  60% نقدی و 40 % مابقی بصورت اقساط 4 ماهه و یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 9. عرصه قطعه زمین مسکونی به همراه پیش پروانه ساختمانی واقع در خیابان ایده لو، جنب کوچه شهید مهبود (بصورت 50%  نقدی و50%  مابقی بصورت اقساط 6 ماهه یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
 10. عرصه قطعات زمین تجاری(جای مغازه) به شماره های 124 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (بصورت 50%  نقدی و50%  مابقی بصورت اقساط 3 ماهه یا تهاتر با پیمانکاران سازمان)
تاریخ انتشار: 1400/09/15ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  1400/09/15تا 1400/10/01ساعت 13:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/09/16تا 1400/10/01 مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1400/09/15 ساعت 12:00 تا تاریخ 1400/10/01 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی: 1400/10/01 ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده: 1400/10/02 ساعت 10:00
سایر شرایط :
 1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. کلیه اطلاعات شامل قیمت پایه ی کارشناسی برای هرکدام از موارد مزایده مشخصات کامل آنها، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
 1. شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 2. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند. (ر 1400/09/13)