جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : دوشنبه 22 آذر 1400
کد 1071

سازمان عمران تبریز

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی -آهن آلات و ضایعات
آگهی مزایده عمومی
 
سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند پنجم صورتجلسه شماره 1156 مورخه 1400/07/17 هیئت مدیره محترم سازمان، آهن آلات ضایعاتی و نو و دستگاههای اسقاطی مستعمل خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 1000094886000002 وبا شرایط و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
موضوع مزایده:
آهن آلات ضایعاتی و نو و دستگاههای اسقاطی مستعمل و ... (در محل کارخانه آسفالت سازمان عمران تبریز)
 
تاریخ انتشار: 1400/09/22 مهلت دریافت اسناد مزایده :از تاریخ 1400/09/22 تا1400/10/11 ساعت 13:00
تاریخ بازدید: از تاریخ1400/09/23 تا 1400/10/11 مهلت ارسال پیشنهاد: تا تاریخ 1400/10/11 ساعت 13:00
تاریخ بازگشایی: 1400/10/11 ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده: 1400/10/12 ساعت 10:00
                
سایر شرایط :
  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات شامل قیمت پایه ی کارشناسی برای هرکدام از موارد مزایده مشخصات کامل آنها، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
  1. شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
  2. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند. (ر17/09/1400)