جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : شنبه 23 بهمن 1400
کد 1085

سازمان عمران تبریز

آگهی مزایده عمومی

املاک
سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره 83 مورخه 1398/03/29 شورای محترم سازمان، تعدادی از املاک خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2000094886000006 و با شرایط و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
موضوع مزایده: املاک
 1. عرصه قطعه زمین کارگاهی بشماره های 26 از اراضی کبریت سازی ممتاز واقع در سه راهی اهر (50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 3 ماهه)
 2. سرقفلی مغازه های شماره 5 و 34 و 41 و 43  از بازارچه سنتی ستارخان واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 2 ماهه ) - تهاتر با پیمانکاران سازمان
 3. عرصه قطعات زمین مسکونی به شماره 579 (قطعه شمالی) واقع در شهرک مصلی مرزداران (بصورت تمام نقدی)
 4. عرصه قطعه زمین  تجاری به شماره 31 بدنه سازی نظام پزشکی به آدرس 35 متری شهیدان ذاکر، نرسیده به تقاطع پل روگذر شهیدان صبور(50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 6 ماهه) – تهاتر با پیمانکاران سازمان
 5. عرصه قطعه زمین ورزشی واقع در خیابان استاد معین-کوچه نظامی (بصورت 50%  نقدی و50 %  مابقی اقساط 6 ماهه ) -  تهاتر با پیمانکاران سازمان
 6. سرقفلی مغازه تجاری شماره 5 بانضمام بالکن درطبقه همکف پاساژ پلاسما واقع در خیابان امام (60% نقدی و 40 % مابقی اقساط 4 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان
 7. عرصه قطعه زمین مسکونی به شماره 8 از قطعات تفکیکی سهم شهرداری واقع در خیابان سهندیه-میدان الهیه بانضمام عوارض مترتب به مجوز تهیه نقشه (60% نقدی و 40 % مابقی اقساط 4 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان
 8. عرصه قطعه زمین مسکونی به همراه پیش پروانه ساختمانی واقع در خیابان ایده لو، جنب کوچه شهید مهبود (50%  نقدی و50%  مابقی اقساط 6 ماهه) -  تهاتر با پیمانکاران سازمان
 9. عرصه قطعات زمین تجاری(جای مغازه) به شماره های 124 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (50%  نقدی و50%  مابقی اقساط 3 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان
 10. سرقفلی مغازه  شماره 21 از طبقه همکف مجتمع تجاری زعفرانیه (کومه) بانضمام بالکن واقع در زعفرانیه بالاتر از ایستگاه مسجد(بصورت تمام نقدی)
 11. سرقفلی مغازه  شماره 24 از طبقه همکف مجتمع تجاری زعفرانیه (کومه) واقع در زعفرانیه بالاتر از ایستگاه مسجد(50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 3 ماهه)
 12. عرصه قطعه کارگاهی بشماره 1108 از قطعات تفکیکی شهرک مایان (50%  نقدی و50%  مابقی اقساط 3 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 13. عرصه قطعه زمین مسکونی از محل پلاکهای 13957-13142-10023 فرعی از اصلی 3، واقع در چهار راه لاله پشت فروشگاه رفاه لاله جنب مجتمع 76 واحدی پردیس(50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 6 ماهه)
 14. عرصه قطعات زمین مسکونی بشماره های 29 و 30 (قطعات شمالی) از قطعات تفکیکی باغ امیر واقع در خیابان ستارخان جنب پمپ گاز مایع (بصورت تمام نقدی)
 15. عرصه قطعه زمین مسکونی تحت پلاک ثبتی 4350 فرعی از 7166 اصلی مفروز و مجزی شده از 3488 فرعی قطعه 41 واقع در بخش 4 تبریز به آدرس شهرک ارم 24 متری جنت شرقی کوچه 6 متری گلشن یک (بصورت تمام نقدی)
تاریخ انتشار:1400/11/20 ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  1400/11/20 تا 1400/12/11 ساعت 13:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/11/21 تا 1400/12/11 مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1400/11/20 ساعت 12:00 تا تاریخ 1400/12/11 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی:1400/12/11 ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده: 1400/12/12 ساعت 08:00
سایر شرایط :
 1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. کلیه اطلاعات شامل قیمت پایه ی کارشناسی برای هرکدام از موارد مزایده مشخصات کامل آنها، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 3.  
 1. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
 1. شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 2. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند.
چاپ آگهی نوبت اول:  1400/11/20                                              
چاپ آگهی نوبت دوم:  1400/11/27 
                                                                                                                سازمان عمران تبریز