جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : يکشنبه 9 مرداد 1401
کد 1151

گزارش کار شبانه

سازمان عمران شهرداری تبریز

همزمان با نصب کنسول های پایه پل مجهز نمودن موانع داربستی به روشنایی و رعایت موارد ایمنی و HSE در پروژه ارتش

✍️ به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران شهرداری تبریز حسین منیری فر با اعلام خبر فوق گفت : همزمان با نصب متعلقات عرشه شامل ورق گالوانیزه متال دگ و آرماتوربندی آن وایجاد کنسولهای طرفین عرشه نیاز به بستن داربست  بوده که با الصاق سیستم روشنایی روی داربست‌ها در دهانه میانی  رعایت موارد ایمنی برای رانندگان عبوری افزایش داده شد.

او افزود : این روند تا اتمام عملیات بتن ریزی روی عرشه پل ادامه خواهد یافت و از رانندگان محترم ضمن عذر خواهی و تشکر نهایت از همکاری با این سازمان خواست موقع تردد حتما ما را جهت  تسریع در روند اجرای عملیات همراهی نمایند تا مشکلی پیش نیاید .