جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : پنجشنبه 13 مرداد 1401
کد 1153

سازمان عمران شهرداری تبریز

بازدید

بازدید استاندار و شهردار از پروژه های عمرانی
گزارش تصویری روابط عمومی سازمان از بازدید استاندار ،شهردار و مدیران استانی و شهرداری از پروژه های عمرانی سازمان