جمعه 8 اسفند 1399
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34769048
تاریخ : يکشنبه 16 خرداد 1395
کد 224

حضور اعضای پایگاه مقاومت سازمان عمران تبریز در مراسم رحلت امام خمینی(ره)