امروز
شنبه
مهر 1399
5
قمری:09 صفر 1442

میلادی:26 سپتامبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398     |     کد : 815

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران تبریز

#سازمان_عمران_تبریز
#مناقصه_عمومی

-به استناد مجوز شماره 83 بند یک مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
-فروش اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/12 تا آخر وقت اداری(14:30) تاریخ 98/11/29 به صورت حضوری ودر قبال ارائه رسید واریز مبلغ300/000 ریال برای هر پروژه (غیر قابل استرداد) در وجه سازمان عمران تبریز به حساب شماره 700821340505  بانک شهر شعبه آزادی تحویل میگردد.
-محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-دبیرخانه سازمان عمران تبریز
-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمایند.
چاپ آگهی نوبت اول : 98/11/12
چاپ آگهی نوبت دوم : 98/11/19  
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz


PDF چاپ چاپ