امروز
دوشنبه
خرداد 1399
12
قمری:09 شوال 1441

میلادی:1 ژوئن 2020
 
تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1399     |     کد : 836

#اصلاحيه_آگهي_مناقصه_عمومي

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی پروژه روگذر ارتش

#سازمان_عمران_تبریز
#اصلاحيه_آگهي_مناقصه_عمومي

پيرو آگهي مناقصه عمومي عمليات اجرايي روگذر تقاطع غير همسطح ارتش آزادي نوبت اول به تاريخ ٩٨/١٢/٢٥ و نوبت دوم به تاريخ ٩٩/١/١٧ ، مبلغ برآورد اوليه به ٤٢٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و تاريخ تحويل و بازگشايي پاكات به روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٩/٠٢/٠٣ ساعت ١٤:٣٠ تغيير مي يابد .
شماره تلفن تماس: ٠٤١٣٤٧٦٩٥٨٣

روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz


سیدعلی شیخ الاسلامی