امروز
دوشنبه
خرداد 1399
12
قمری:09 شوال 1441

میلادی:1 ژوئن 2020
 
تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1399     |     کد : 837

آگهی مناقصه عمومی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرائی پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده تله کابین

#سازمان_عمران_تبریز
#مناقصه_عمومی
سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات اجرائی پایدارسازی ترانشه های اتوبان پاسداران در محدوده تله کابین را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز
-پیشنهادات بایستی تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 13/2/99 به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.
-پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 13/2/99 در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی و بررسی خواهد شد.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمایند.


 روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabri


سیدعلی شیخ الاسلامی