جمعه 8 اسفند 1399
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34769048
تاریخ : شنبه 22 آذر 1399
کد 944

#سازمان_عمران_تبریز

#آگهی_مزایده

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز _املاک
سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره 83مورخه 98/3/29 شورای محترم سازمان، تعدادی  از املاک خود را طبق لیست ذیل و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.


روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz