يکشنبه 22 فروردين 1400
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34769048
تاریخ : سه شنبه 10 فروردين 1400
کد 971

#سازمان-عمران-تبریز

#پروژه-روگذر-همسان-پل-کابلی

#ادامه نهضت آسفالت در سال جدید
اجرای عملیات آسفالت ریزی ،  آخرین مرحله از عملیات پروژه همسان پل کابلی جهت آماده سازی برای بهره برداری در حوزه شهرداری منطقه دو توسط سازمان عمران
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir
صفحه اینستاگرام سازمان عمران تبریز
https://instagram.com/_u/sazmanomrantabriz