واحد سازمانی
اباذر فریدیان
نام کارمند :اباذر نام خانوادگی:فریدیان
سمت سازمانی :مسئول سایت , روابط عمومی شماره تماس :09149158051
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :