واحد سازمانی
 طاهر ناصری
نام کارمند : طاهر نام خانوادگی:ناصری
سمت سازمانی :کارشناس دفتر فنی شماره تماس :
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت شهری (MBA)فارغ التحصیل از سازمان مدیریت صنعتی
کارشناس مهندسی عمران فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز


سایر مدارک :
کارشناس رسمی تدوین وآموزش استاندارد ملی صنعت ساختمان
عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی


سوابق کاری:
کارشناس دفتر فنی سد کارون 3
مسئول خدمات فنی مهندسی شهرداری آذرشهر
مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح صاحب الامر جنوبی
مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح نبی اکرم
مسئول عرشه تقاطع غیرهمسطح سرداران فاتح
مدیر امور قراردادهای سازمان عمران تبریز
مدیر مرکز کنترل کیفی سازمان عمران تبریز
مسئول رسیدگی فنی سازمان عمران تبریز
مدیر دفتر فنی سازمان عمران تبریز
عضو کمیسیون معاملات سازمان عمران تبریز
عضو کمیسیون قراردادهای سازمان عمران تبریز
عضو کمیته فنی سازمان عمران تبریز