واحد سازمانی
 محمودرضا شکوهی
نام کارمند : محمودرضا نام خانوادگی:شکوهی
سمت سازمانی :مدیر پروژه شماره تماس :09143138165

متولد 1350
سوابق تحصیلی :
کاردانی عمران از دانشگاه آزاد مراغه در سال 72
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد مهاباد در سال 79
کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اهر در سال 92

خلاصه سوابق کاری :
سازمان عمران تبریز از سالب 78  بعنوان مدیر پروژه و مهندس ناظر در پروژه های مختلف شهر تبریز  که عبارتند از :
ناظر ومسئول آزمایشگاه مکانیک خاک اتوبان پاسداران از میدان آذربایجان تا دانشگاه آزاد تبریز
مدیر پخش آسفالت سازمان عمران از سال 80 الی 86
ناظر پروزه مجتمع تجاری و خدماتی گجیل
ناظر پروژه مغازه های شهرک صنعتی وصنفی مایان
ناظر پروژه تقاطع غیر همسطح پل ایده لو با اتوبان پاسداران
ناظر پروزهاتوبان تبریز ارمنستان
مدیر پروژه عملیات اجرائی تهیه وکاشت چمن به روش هیدروسیدینگ با آبیاری اتوماتیک اتوبان شهید کسائی
مدیر پروزه مخزن آب 600 مترمکعبی واقع در اتوبان کسائی
مدیر پروژه عملیات خاکی ترانشه های اتوبان کسائی وپاسداران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، پایه یک نظارت ،طراحی واجرای مهندسی عمران

 
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :