واحد سازمانی
دکتر امیر رضا منتظمی
نام کارمند :دکتر امیر رضا نام خانوادگی:منتظمی
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :